SEÇİMLER ADİL Mİ

<p>Yeni bir se&ccedil;ime giderken g&ouml;r&uuml;yoruz ki, hi&ccedil; te adil olmayan koşullarda bir se&ccedil;im d&ouml;nemine girmiş bulunuyoruz.</p> <p>Bu adaletsizlik tamamen se&ccedil;im kanununun boşluklarından kaynaklanıyor diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.</p> <p>Mesela; en adaletsiz kısım, se&ccedil;ime girme koşullarını taşıyan t&uuml;m siyasi partilere eşit maddi destek sağlanmıyor olması. Oysa ki se&ccedil;ime girmeye hak kazanan t&uuml;m siyasi partilere eşit oranda devlet hazinesinden yardım sağlanmalıdır.</p> <p>Hatta ben biraz daha farklı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum ve diyorum ki; hi&ccedil;bir siyasi partiye hazine yardımı yapılmamalıdır. T&uuml;m siyasi &ouml;rg&uuml;tler kendi &ouml;z kaynaklarıyla se&ccedil;ime girmeliler.</p> <p>İkinci bir karşı olduğum konu ise, se&ccedil;im d&ouml;nemlerinde siyasi partilerin astıkları bayrak, resim ve dağıtılan ama hi&ccedil; okunmadan direk &ccedil;&ouml;p kutularına giden broş&uuml;r ve kitap&ccedil;ıklar. Bunların da yasaklanması gerekir diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.</p> <p>Bir başka yanlış g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m konu ise, mesela devlet memuru bir vatandaş siyasette aday olmak istiyorsa aylar &ouml;ncesinden istifa ediyor. Bana g&ouml;re &ccedil;ok doğru bir durum. Yani devletin ya da kamunun g&uuml;c&uuml;n&uuml; kullanması engelleniyor. İyi de peki, yeniden belediye başkanı adayı olanlar mevcut belediye başkanı neden istifa etmezler? Neden bulunduğu kurumun maddi ve manevi g&uuml;c&uuml;n&uuml; kullanır?</p> <p>Mesela, milletvekillerinin belediye başkan adaylıkları. Milletvekilleri aday olduklarında neden yasamanın g&uuml;c&uuml;n&uuml; arkalarına alarak adaletsiz bir se&ccedil;im maratonuna girmiş olurlar? Neden istifa etmeden ikinci bir alan a&ccedil;ılır kendilerine?</p> <p>Mesela, bakanlar neden se&ccedil;imlere m&uuml;dahale ederler? Se&ccedil;im s&uuml;re&ccedil;lerinde neden makamlarında kalarak millete olan g&ouml;rev ve sorumluluklarını yerine getirmeyi s&uuml;rd&uuml;rmezler de il il dolaşıp dururlar? Hatta partisiz oldukları s&ouml;ylense de partilere oy toplamaya &ccedil;alışırlar.</p> <p>&Ouml;zellikle se&ccedil;im s&uuml;re&ccedil;lerinde TRT başta olmak &uuml;zere t&uuml;m &ouml;zel TV&rsquo;ler de se&ccedil;ime girmeye hak kazanan t&uuml;m siyasi parti genel başkanlarına eşit s&uuml;relerle fırsat verilmelidir.</p> <p>Yerel se&ccedil;im b&ouml;lgelerinde bizzat ilgili siyaset&ccedil;iler vatandaşla direkt temas sağlayarak, mitingler vb. y&ouml;ntemlerle kendilerini ve partilerini anlatmalıdırlar.</p> <p>Yine se&ccedil;im kanununda değişiklik yapılarak partinin hangi kademesinde olursa olsun, hangi biriminde yetkili olarak &ccedil;alışırsa &ccedil;alışsın en fazla iki d&ouml;nem g&ouml;rev almaları iki d&ouml;nemi bitenlerin artık farklı yetkili yerler olsa da se&ccedil;ilmelerinin engellenmesi sağlanmalıdır.</p> <p>&Ouml;zellikle aile ilişkilerinin etkili olduğu siyaset sistemine son verilmelidir. Devlette olduğu gibi siyasette de liyakate &ouml;nem verilmelidir. Asgari &uuml;niversite mezunu olmayan hi&ccedil;bir kimseye y&ouml;netme yetkisi verilmemelidir. Buna dayalı nitelikli bir siyaset kurumu oluşturulmalıdır. Buna dayalı olarak da ileriye d&ouml;n&uuml;k siyaset yapmak isteyen t&uuml;m yurttaşlar kendisini siyasete hazırlayacak eğitimlerden ge&ccedil;miş ve nitelikli bir siyaset&ccedil;i olarak siyaset kurumlarına katılmış olacaklardır.</p> <p>Son s&ouml;z; Mustafa Kemal Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n dediği gibi milletvekili maaşları &ouml;ğretmen maaşlarına eşitlendiği g&uuml;n siyaset belki daha nitelikli olacaktır. Milletvekilleri sadece yasama g&ouml;revini yaptıklarında siyaset kurumu daha nitelikli hale gelecektir diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p>

BELEDİYELER

EKONOMİ